top of page

Market Research Group

Public·13 members

Obrazec Er 28 15.pdf ##VERIFIED##I 1-5 GSF400V (TW-MODEL) Clutch lever to play I 10-15 _ Clutch release screw l'As-Va ... *3.142 (44/14) _ Razmerja prestav 3.363 (37/1 1) 2.307 (30/13) 1.750 (28/16) 4.. ... 'i - Measure the sub rocker arm play with the rock- i deamnre er shaft turned all the ... Če meritev ni v specifikaciji, na- obrazec tappet shim nastavitev.
Obrazec Er 28 15.pdfNa ER-28 obrazec, predpisan s strani ZZZS, se vpišejo podatki o opravljenih in plačanih urah v preteklem obdobju in bruto prejemku, ki ustreza tem uram (redno delo, dodatki, nadure, nadomestila - vse, kar se v dohodninskih podatkih všteva v vrsto dohodka 10 in nadomestila, izplačana pri drugih izplačevalcih, npr. CSD za porodniški in očetovski dopust). Na osnovi teh podatkov podjetja obračunavajo nadomestilo za bolniško, ki bremeni ZZZS (kjer je osnova povprečna plača v letu pred začetkom bolniške).


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page